Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK

Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicină dentară acordat de medicii dentiști/ medicii stomatologi

Cod Acte terapeutice Tarif
 -lei-
Suma decontată de CAS
Copii 0 – 18 ani Peste 18 ani Beneficiari ai legilor speciale
c1 c2 c3 c4=c3 c5 c6=c3
1.*) Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală.  133 100% 100% 100%
      *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.             
2. Tratamentul cariei simple                                      140 100% 100% 100%
2.1. Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei 185 100% 60% 100%
2.2 Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte 175 100% 100% 100%
 3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie   240 100% 60% 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 70 100% 100% 100%
5. Tratamentul gangrenei pulpare                          280 100% 60% 100%
6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie 170 100% 100% 100%
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie             117 100% 100% 100%
7.1. Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale 68 100% 60% 100%
8. Extracţia dinţilor temporari cu anestezie                        68 100%    
9. Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie                       145 100% 60% 100%
10.**) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei                     100 100% 100% 100%
  **) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.            
11. Decapuşonarea la copii                                           78 100%    
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare              77 100% 100% 100%
13.***) Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă                          1020   100% 100%
  ***) Se acordă o dată la 4 ani.                                         
13.1.****) Reparaţie proteză                                       123   100% 100%
  ****) Se acordă de două ori pe an.                                       
13.2.****) Rebazare proteză                                       180   100% 100%
  ****) Se acordă de două ori pe an.                          
14. Element protetic fizionomic                                       200 100% 60% 100%
15. Element protetic semi-fizionomic  230 100% 60% 100%
16. Reconstituire coroană radiculară                                 235 100% 60% 100%
17.*****) Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină 772 100%    
18. Reeducarea funcțională prin exerciții, miogimnastică, etc./ ședință 20 100%    
19.*****) Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale    975 100%    
20. Şlefuirea în scop ortodontic/dinte                               25 100%    
21.*****) Reparaţie aparat ortodontic                                      520 100% 100%*1)  
  *1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă        
  *****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.          
22. Menţinătoare de spaţiu mobile                                    585 100%    
23.******) Sigilare/dinte                                                   97 100%    
  ******) O procedură decontată la 2 ani.                                 
24. Fluorizare  (pe o arcadă dentară) 84 100%  *2)    
  *2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani        

Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicină dentară acordat de medicii dentiști/ medicii stomatologi

Cod Acte terapeutice Tarif
 -lei-
Suma decontată de CAS 
c1 c2 c3 c4
1.*) Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz și igienizarea bucală 133 100%
2.2. Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte 175 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 70 100%
6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie 170 100%
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie            117 100%
10.*) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei                     100 100%
  *) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.    
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare              77 100%
13.1.**) Reparaţie proteză                                       123 100%
  **) Se acordă o dată pe an.                                    
13.2.**) Rebazare proteză                                       180 100%
  **) Se acordă o dată pe an.                                   

Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicină dentară acordat de dentiști

Cod Acte terapeutice Tarif
 -lei-
Suma decontată de CAS 
Copii 0 – 18 ani Peste 18 ani Beneficiari ai legilor speciale
c1 c2 c3 c4=c3 c5=c3*60% c6=c3
1.*) Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală.  133 100% 100% 100%
      *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.             
2. Tratamentul cariei simple                                      140 100% 100% 100%
2.1. Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei 185 100% 60% 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 70 100% 100% 100%
23.******) Sigilare/dinte                                                   97 100%    
  ******) O procedură decontată la 2 ani.                                 

Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicină dentară acordat de dentiști

Cod Acte terapeutice Tarif Sumă decontată de CAS
4. Pansament calmant/ drenaj endodontic 70 100%