Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament

FRECVENŢĂ/PLAFON  - maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

  - maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi  28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
- Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
- Masaj reflex,
- Limfmasaj,
- Hidrokinetoterapie individuală generală,
- Hidrokinetoterapie parţială,
-  Kinetoterapie individuală,
- Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
42 lei
Nr. crt. **) Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri 
1  Kinetoterapie de grup pe afecţiuni                    
2  Galvanizare                                           
3  Ionizare                                              
4  Curenţi diadinamici                                   
5  Trabert                                               
6  TENS                                                  
7  Curenţi interferenţiali                               
8  Unde scurte                                           
9  Microunde                                             
10  Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă                 
11  Ultrasunet                                            
12  Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13  Magnetoterapie                                        
14  Laserterapie                                          
15  Solux                                                 
16  Ultraviolete                                          
17  Curenţi cu impulsuri rectangulare                     
18  Curenţi cu impulsuri exponenţiale                     
19  Contracţia izometrică electrică                       
20  Stimulare electrică funcţională                       
21  Băi Stanger                                           
22  Băi galvanice                                         
23  Duş subacval                                          
24  Aplicaţii cu parafină                                 
25  Băi sau pensulaţii cu parafină                        
26  Masaj regional                                        
27  Masaj segmentar                                       
28  Masaj reflex                                          
29  Limfmasaj                                             
30  Aerosoli individuali                                  
31  Pulverizaţie cameră                                   
32  Hidrokinetoterapie individuală generală               
33  Hidrokinetoterapie parţială                           
34  Kinetoterapie individuală                             
35  Tracţiuni vertebrale şi articulare                    
36  Manipulări vertebrale                                 
37  Manipulări articulaţii periferice                     
38  Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate   
39  Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)   
40  Băi de plante                                         
41  Băi de dioxid de carbon şi bule                       
42  Băi de nămol                                          
43  Mofete naturale                                       
44  Mofete artificiale                                    
45  Împachetare generală cu nămol                         
46  Împachetare parţială cu nămol                         
47  Aplicaţie de unde de şoc extracorporale               
48  Aplicaţie de oscilaţii profunde                       
49  Speleoterapia/Salinoterapia                           
50 TECAR
51 Respirație la presiune pozitivă
52 Masaj pneumatic al extremităţilor
53 Crioterapie

**) Procedurile de la pct. 39 - 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

Servicii de acupunctură Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate  (lei)
Consultaţia de acupunctură 13
Cură de servicii de acupunctură - 10 zile 140